M I K R O E K O N O M I A


Prejsť na obsah

Producent

Errata > Mikroekonomia

Strona Wiersz Od góry Od dolu Jest: Powinno byc:
256 1-2 Od góry Tak. Przecież
niewykorzystanie korzyści
skali oznacza, że
przedsiębiorstwo nie działa
przy najniższych możliwych
kosztach produkcji.
Nie. Niewykorzystanie przez
przedsiębiorstwo korzyści skali
nie oznacza, że wytwarzaną
przez to przedsiębiorstwo
wielkość produkcji można
wytworzyć mniejszym kosztem
(zob. ramka 5.4 na s. 228-229).
258 8 Od dołu Q Q1

MENU: | O Mikroekonomii | Slajdy | Errata | Piate wydanie | Ogloszenia | Mapa stránok


Copyright © 2008 Bogusław Czarny - ostatnia aktualizacjia: 18 stycznia 2019 , 18:59. | podstawyekonomii@gmail.com

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu