PODSTAWY EKONOMII


Prejsť na obsah

Panstwo

Komentarze > Mikroekonomia

Komentarz 1
S. 298, 11. wiersz od dołu:
Po słowach "w gospodarce jest mała" pojawić mógłby się taki przypis:
"Przyjrzyj się rysunkowi 3.11 na s. 98 podręcznika. Pomyśl o ubytku nadwyżki całkowitej spowodowanym podatkiem, czyli o polu trójkąta E1EA. Pole to jest równe 1/2·a·h, gdzie 'a' to podstawa tego trójkąta, równa E1A, zaś 'h' to jego wysokość. Otóż kiedy rośnie stawka podatku, czyli właśnie podstawa trójkąta, a = E1A, pole to rośnie o wiele szybciej, bo rośnie także wysokość tego trójkąta, h. A zatem, powszechne, lecz niskie podatki powodują w gospodarce mniej szkód niż podatki skoncentrowane na wybranych rynkach, lecz wysokie."
Witam w serwisie... | Errata | Komentarze | Slajdy do wykladow | Egzaminy, kolokwia... | Studia przypadku | Ogloszenia | Mapa strony


Copyright © 2008 Bogusław Czarny - ostatnia aktualizacjia: 06 marca 2013 r., 19:43. | podstawyekonomii@gmail.com

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu