PODSTAWY EKONOMII


Prejsť na obsah

Narzedzia ekonomisty

Komentarze > Wprowadzenie

Komentarz 1
To jest komentarz do definicji stopy procentowej na s. 59. Zwróć uwagę, że ta definicja dotyczy sytuacji, kiedy wynagrodzenie za udzielenie pożyczki wypłacane jest w końcu okresu, którego dotyczy ta pożyczka (a nie np. na początku, lub w środku tego okresu).

Komentarz 2
To jest komentarz do komentarza na s. 72 podręcznika. Otóż wskaźnik zmiany dochodów realnych jest równy:


gdzie: D oznacza dochód, subskrypty R i N rodzaj dochodu (realny lub nominalny), a subskrypty ) 0 i t okres, z którego dochód pochodzi (odpowiednio: okres bazowy i okres docelowy). Ponieważ

jest wskaźnikiem zmiany dochodów nominalnych, nasza metoda jest dobra.

Witam w serwisie... | Errata | Komentarze | Slajdy do wykladow | Egzaminy, kolokwia... | Studia przypadku | Ogloszenia | Mapa strony


Copyright © 2008 Bogusław Czarny - ostatnia aktualizacjia: 06 marca 2013 r., 19:43. | podstawyekonomii@gmail.com

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu