PODSTAWY EKONOMII


Prejsť na obsah

Wahania wielkosci produkcji...

Komentarze > Makroekonomia

Komentarz 1
S. 660, 17. wiersz od dołu:
Odpowiedź na pytanie testowe 1d ze s. 490 jest twierdząca, ponieważ pytanie dotyczy nie tylko gospodarki zamkniętej. W gospodarce otwartej wzrost cen dóbr krajowych rzeczywiście powoduje ich zastępowanie innymi dobrami, którymi są dobra zagraniczne.


Witam w serwisie... | Errata | Komentarze | Slajdy do wykladow | Egzaminy, kolokwia... | Studia przypadku | Ogloszenia | Mapa strony


Copyright © 2008 Bogusław Czarny - ostatnia aktualizacjia: 06 marca 2013 r., 19:43. | podstawyekonomii@gmail.com

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu