Makroekonomia


Prejsť na obsah

Hlavné menu:


Reguly gry

Ogloszenia

Reguły gry (Makroekonomia II na studiach dziennych SGH)
1.
Celem studiujących jest zdanie egzaminu z Makroekonomii II. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zdobycie zaliczenia semestru.
Celem wykładowcy i prowadzących ćwiczenia asystentów jest dobre przygotowanie studiujących do egzaminu, czyli - nauczenie ich Makroekonomii II.
2.
Aby zaliczyć semestr, wystarczy zebrać 50 ze 100 możliwych do zdobycia punktów. Do 100 punktów można uzyskać, pisząc sprawdzian z wykładu i literatury, czyli tzw. KOLOKWIUM. Dodatkowe punkty czekają na Państwa na ćwiczeniach. Prowadzący rozdaje je np. za: a/ poprawne rozwiązania zadań; b/ celne wypowiedzi, c/ odpowiedzi na pytania z krótkich sprawdzianów pisemnych. Ewentualna nadwyżka liczby zdobytych punktów ponad 100 jest unieważniana. Punkty przeliczane są na oceny zaliczeniowe wedle takiej oto tabeli:

PUNKTY OCENA
<50 – 70> 3 – 3+
<70 – 90> 4 – 4+
Ponad 90 5
3.
Aby zdać EGZAMIN pisemny, wystarczy zdobyć 50 punktów (do wzięcia na egzamine jest znowu 100 punktow). Przelicza się je na ocenę wedle tej samej tabeli.
4.
W części ustnej egzaminu, która ma formę krótkiej rozmowy, biorą udział wyłącznie studenci chcący poprawić swą ocenę (np. z 2 na 3 lub z 4 na 5). W wyniku tej rozmowy ocena może zostać podwyższona lub obniżona.

BOGUSŁAW CZARNY

Makroekonomia II | Wyklad 2016/2017 | Ogloszenia | FAQ do wykładu | Mapa stránok


Copyright © 2008 Bogusław Czarny - ostatnia aktualizacja: 2 pazdziernika 2016 r., 16.44. | podstawyekonomii@gmail.com

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu